Dotyczy projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0005/16 pn tytułem „Remont zabytkowej cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli ” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD. 08.06.00-20-0005/16 -00 z dnia 18.07. 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Parafia prawosławna w Nowej Woli informuje, iż :
W dniu 25.08.2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zabytkowej cerkwi w Nowej Woli.
Dodatkowe informacje w zakładce Zamówienia publiczne i przetargi

Dotyczy projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0005/16 pn tytułem „Remont zabytkowej cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli ” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD. 08.06.00-20-0005/16 -00 z dnia 18.07. 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Parafia prawosławna w Nowej Woli informuje, iż :
W dniu 17.07.2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na prace remontowe zabytkowej cerkwi w Nowej Woli.
Dodatkowe informacje w zakładce Zamówienia publiczne i przetargi

22 maja 2017
W dniu dzisiejszym podopieczni naszej placówki uczestniczyli w uroczystej liturgii świętej z okazji dnia św. Mikołaja w Michałowie. Po mszy zakończonej procesją podopieczni mogli zrobić zakupy na straganach.
Zdjęcia

17 lutego
Dzięki dotacji PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania szans miedzy regionami III” w obszarze D oraz sponsorom udało się zakupić nowy samochód do dowozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych WTZ w Nowej Woli.
Zdjęcia
Główni sponsorzy:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Anatol Timoszuk- Hotel Leśny

 

Firma  Pronar w Narwi

18 stycznia 2017
Dzis w cerkwi w Nowej Woli o godz. 13.00 odbyło się poświęcenie wody przed świętem Chrztu Pańskiego. Wszyscy nasi uczestnicy warsztatu wraz z opiekunami byli na tegorocznym poświeceniu. Uczestniczyliśmy także w nabożeństwie świątecznym w dniu 19 stycznia. Uczestnicy podczas tych nabożeństw mieli okazję wspólnie się pomodlić i nabrać święconej wody.
Zdjecia