Duchowieństwo

 

 • 18??-1840  - ks. Jan Bazylewski - proboszcz
 • 1837-1840 - ks. Jan Knyszyński - jako pomocnik
 • 1840-1842 - ks. Michał Giereminowicz - proboszcz
 • 1840-1842 - ks. Mikołaj Bazylewski - jako wikariusz
 • 1842-1847 - ks. Mikołaj Bazylewski - proboszcz
 • 1847-1858 - ks. Bazyli Pisankowski - proboszcz
 • 1858-1907 - ks. Jan Rozdziałowski - proboszcz
 • 1907-1915 - ks. Mikołaj Jerzykowski- proboszcz
 • 1915-1928 - parafia przypisana do Michałowa
 • 1928-1937 - ks. Borys Bogdanowicz - opiekun duchowny
 • I.1937-X.1937 - hieromnich Pamwa (Klucz) - tymczasowy duszpasterz
 • 1937-1939 - ks. Anatol Korzun - opiekun duchowny
 • 1939-1949 - ks. Prokopiusz Puszkarewicz - proboszcz
 • 1946-1949 - ks. Włodzimierz Doroszkiewicz - wikariusz
 • 1949-1952 - ks. Włodzimierz Doroszkiewicz - proboszcz
 • 1952-1957 - ks. Jan Filipowicz- proboszcz
 • 1957-1959 - ks. Stefan Jakimiuk - proboszcz
 • 1959-1981 - ks. Jan Krzemiński - proboszcz
 • 1981-1982 - ks. Włodzimierz Parfien- proboszcz
 • 1982-1992 - ks. Walerian Antosiuk - proboszcz
 • 1992-1995 - ks. Bazyli Ignaciuk - proboszcz
 • 1995-          - ks. Jarosław Szczerbacz- proboszcz