Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0005/16 pn tytułem „Remont zabytkowej cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli ” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD. 08.06.00-20-0005/16 -00 z dnia 18.07. 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Parafia prawosławna w Nowej Woli informuje, iż :
W dniu 17.07.2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na prace remontowe zabytkowej cerkwi w Nowej Woli.
Dodatkowe informacje w zakładce Zamówienia publiczne i przetargi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *