21 listopada 2018
W dniu dzisiejszym uczestnicy warsztatu wraz z opiekunami wzięli udział  w  święcie Archanioła Michała w Nowej Woli. Po nabożeństwie w cerkwi odbyła się uroczysta procesja do krzyża upamiętniającego cerkiew św. Michała. Udział w uroczystościach miał na celu nauczenie prawidłowego zachowania się w świątyni.  

Galeria zdjęć

28 sierpnia 2018
Dnia 28 sierpnia przypada święto Zaśnięcia Przenajświętszej Maryi Panny. Uroczystą liturgię odprawił ks. Jan Koiło w asyście duchownych z Dekanatu Gródeckiego na cmentarzu w Nowej Woli. Wszyscy nasi uczestnicy warsztatu wraz z opiekunami byli na tegorocznym święcie. Podopieczni mieli okazję pomodlić się, niektórzy mogli odwiedzić groby swoich bliskich. Udział w uroczystościach miał na celu nauczenie prawidłowego zachowania się w świątyni.W ramach treningu ekonomicznego była okazja zrobienia drobnych zakupów na straganach.

Galeria zdjęć

18 stycznia 2018
Dzisiejszego dnia całym warsztatem uczestniczyliśmy w obrzędzie wielkiego poświęcenia wody podczas Święta Chrztu Pańskiego w cerkwi w Nowej Woli. Wielkie święcenie odbywa się tylko podczas wielkich świąt chrześcijańskich. Często obrzęd ten jest dokonywany w dniu Chrztu Pańskiego (Крещения) i Objawienia Pańskiego (Богоявления, czyli Teofanii), a także w wigilię przed Chrztem Pańskim. Woda, która została poświęcona w to wielkie święto chrześcijańskie nosi nazwę Wielka Agiasma czyli Wielka Świątynia. Świecenie wody następuje podczas czytania modlitw i śpiewu psalmów, a do naczynia z wodą opuszczany jest srebrny krzyż

Galeria zdjęć

22 listopada 2017
Dzisiaj uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli  wraz z opiekunami  wzięli udział w uroczystościach związanych ze świętem św. Archanioła Michała w Cerkwi pod wezwaniem Narodzenia  Świętego Jana Chrzciciela w Nowej Woli .Podczas liturgii uczestnicy wysłuchali modlitw , a na zakończenie wzięli udział w procesji .Niektórzy nieśli ikony oraz chorągwie . Udział w uroczystościach miał na celu kultywowanie tradycji  oraz integrację społeczną jak też nauczenie prawidłowego  zachowania się w świątyni

Galeria zdjęć

Dotyczy projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0005/16 pn tytułem „Remont zabytkowej cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli ” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD. 08.06.00-20-0005/16 -00 z dnia 18.07. 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Parafia prawosławna w Nowej Woli informuje, iż :
W dniu 25.08.2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zabytkowej cerkwi w Nowej Woli.
Dodatkowe informacje w zakładce Zamówienia publiczne i przetargi

Dotyczy projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0005/16 pn tytułem „Remont zabytkowej cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli ” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD. 08.06.00-20-0005/16 -00 z dnia 18.07. 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Parafia prawosławna w Nowej Woli informuje, iż :
W dniu 17.07.2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na prace remontowe zabytkowej cerkwi w Nowej Woli.
Dodatkowe informacje w zakładce Zamówienia publiczne i przetargi